ПУБЛИКАЦИЈЕ

Нови број IUSTITIA часописа

Хитне мере предвиђене законом о спречавању насиља у породици - "Мач са две оштрице" - стр. 14-17

Развој и примена института промењених околности - str.18-23

Правосудни буџет као гарант независности судова и судија - str.53-56Arhiva

usudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

© Удружење судија и тужилаца Србије