Саопштења за јавност

 • ПРЕДСЕДНИКУ И СУДИЈАМА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА

  18.06.2019.


  Имајући у виду да смо путем средстава јавног информисања упознати о отпочињању пројекта Отворена врата правосуђа,које спроводи ЈУКОМ у сарадњи са 11 невладиних организација и неколико струковних удружења, подржани од стране Америчке агенције за међинародни развој (USAID), а како нам се више чланова нашег удружења из реда судија и тужилаца обратило за додатне инфромације у вези реализације пројекта, молимо Вас да нам доставите одговоре и додатна појашњења у погледу следећих спорних питања:

  - Да ли је Врховни касациони суд званично обавештен од стране USAID-а или конзорцијума о спровођењу пројекта, а посебно о отпочињању прве фазе пројекта, пошто је расписан Позив за пројектну сарадњу и програмску подршку, имајући у виду да пројектни задатак подразумева умрежавање организација на националном нивоу и развијање интерактивне комуникације између грађана, цивилног друштва и правосуђа у локалним срединама?
  - Да ли је неко од представника Врховног касационог суда у фази апликације за овај пројекат имао састанке са представницима овог или других конзорцијума који су били заинтересовани за учешће на овом пројекту?
  - Да ли је Врховни касациони суд неком од конзорцијума пружио подршку на тендеру?
  - Да ли је Врховни касациони суд упознат са детаљним планом активности и листом организација и индивидуалних учесника?
  - Да ли је Врховни касациони суд расправљао на седници о пружању подршке спровођењу овог пројекта и какав став је заузет?
  - Да ли неко од судија Врховног касационог суда учествовао у спровођењу пројектних активности?
  - Да ли Врховни касациони суд има увид у садржину ставова који се износе на састанцима и да ли неко из Врховног касационог суда контролише садржину пројектних активности, односно садржаја који се грађанима презентују о правосуђу?
  - Да ли сте упознати које све судије и тужиоци су укључене у реализацију овог пројекта и да ли су са њима издефинисани ставови који ће се износити у погледу предложених реформи, односно да ли су ти ставови усклаћени са ставовима Врховног касационог суда?

  Удружење судија и тужилаца Србије настоји да подржи све активности које за циљ имају унапређење правосуђа и бољи и квалитетнији приступ грађана правосудним институцијама, али приликом дефинисања својих ставова, као и додатних инструкција колегама судијама и тужиоцима који желе да се активније укључе у предстојеће активности у оквиру реализације пројекта, врло нам је важан став и поглед Врховног касационог суда на све предстојеће активности овог пројекта. Молимо Вас да нам у најкраћем могућем року доставите одговоре на постављена питања, имајући у виду висину финансијских средстава намењених реализацији овог пројекта, те Ваш став да ли овакав један пројекат може да допринесе побољшању српског правосуђа и виђење Ваше институције, на основу којих ће Удружење судија и тужилаца Србије дати даље смернице колегама, који су изразили посебну заинтересованост у погледу предстојећих активности на овом пројекту.

  ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕ
  Ненад Стефановићusudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

© Удружење судија и тужилаца Србије