Саопштења за јавност

 • ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА НИЈЕ УКЉУЧЕН У ПРОЈЕКАТ „ОТВОРЕНА ВРАТА ПРАВОСУЂА“?!

  21.08.2019.


  Чуди и забрињава одговор Високог савета судства да то правосудно тело, које би по Уставу и Закону требало да представља гарант независности и самосталности судова и судија, није укључен у пројекат „Отворена врата правосуђа“ које већ више месеци делује по судовима у Републици Србији.

  Наиме, носилац овог пројекта је НВО Комитет правника за људска права „YUCOM“ који у те сврхе располаже фондом од преко милион долара. Пројекат је подржао Врховни касациони суд без формалне одлуке односно без потврде да је претходно разматран и одобрен план и циљеви пројекта, а нарочито одабир носиоца пројекта. Занимљиво је да неки правници из невладине организације (дакле не судије) „отварају“ врата судница судова по Србији, а то из разлога што су по налогу Врховног касационог суда председници одабраних судова дужни да овом НВО ставе на располагање ресурсе судова и то како просторије тако и судије које учествују на трибинама и пишу ауторске текстове за потребе пројекта, за шта су минорно и унижавајуће хонорарно плаћени (имајући у виду суму којом пројекат располаже). Ништа од овог није спорно у смислу жеље и потребе да се грађанима приближи рад судова, али би грађанима а неспорно и самом судском систему сигурно било од далеко већег значаја када би та и толика средства била уложена у конкретно унапређење рада судова, а не у пројекат отварања њихових врата.

  У том смислу, Удружење судија и тужилаца Србије изражава забринутост да у овако велик и важан пројекат није укључен Високи савет судства, односно да исти, бар судећи према званичном одговору који је УСТ добио, није ни разматрао пројекат. Постављено је децидно десетак питања са захтевом за достављање свих евентуалних записника или писмених трагова о томе. Одговор је стигао у једној реченици, без прилога.

  Поставља се питање ко је и по ком основу надлежан да отвара врата судова по Србији ако то управо и једино није Високи савет судства?

  УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕusudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

© Удружење судија и тужилаца Србије