Саопштења за јавност

 • ЗАКЉУЧЕН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ
  између Удружење судија и тужилаца Србије (УСТ) и Синдиката организација правосудних органа Србије (СОПОС)

  26.12.2019.


  Председник Удружења судија и тужилаца Србије (УСТ) Ненад Стефановић, које броји 615 чланова и председник Синдиката организација правосудних органа Србије (СОПОС) Милан Ђурђевић, које броји преко 3500 чланова, потписали су данас - дана 26.12.2019.године Споразум о сарадњи, ради заједничких активноси које имају за циљ унапређење материјалног положаја, заштиту права и интереса, унапређење правосудних професија, унапређење квалитета рада кроз обуке и стручна усавршавања и унапређење услова рада судија, тужилаца, судијских и тужилачких помоћника и других запослених у правосуђу, као и у другим активностима које уопште имају за циљ заступање, представљање, унапређење и заштиту професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса запослених у правосудним органима Републике Србије.

  На основу тог Споразума, УСТ је у склопу својих редовних активности на побољшању материјалног положаја носилаца правосудних функција - као предуслова независности правосуђа, поднело СОПОС-у предлог да као учесник преговора и уговарач Посебног колективног уговора за државне органе (,,СЛ. Гласник РС”бр.38/2019), иницира код Владе Републике Србије његову измену и допуну, и то у делу који се односи остваривање права изабраних, именованих и постављених лица на : „Накнаду накнаду плате за време коришћења годишњег одмора и привремене спречености за рад“, „Накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор“, „Накнаду трошкова за исхрану у току рада“ и „Регрес за коришћење годишњег одмора“.

  СОПОС је уважио све аргументе истакнуте у предлогу УСТ и поднео Влади Републике Србије - Предлог за што хитнију измену и допуну ПКУ за државне органе.

  Активности у циљу измене и допуне Посебног колективног уговора за државне органе, УСТ предузима већ месецима уназад подстицањем на дијалог, са жељом и очекивањима да ће сви заступници интереса независног правосуђа, где припадају и уговарачи ПКУ - сложно да се окупе око те иницијативе и демонстрирају одлучност и решеност да разговором и стручним аргументима правосуђе заједнички учинимо још независнијим - у интересу свих грађана Републике Србије.

  У том смислу, поздрављамо заједничке активности и иницијативу Друштва судија Србије, Удружења тужилаца Србије и Синдиката запослених у правосудним органима Србије, да се изврши анексирање ПКУ, и без обзира на чињеницу да су у овим активностима погрешно означили назив иницијалног акта као „Иницијативу“ - који термин је непознат у закону и ПКУ, те да су се грешком обратили Министарству државне управе и локалне самоуправе - које није уговарач, нити је по закону или ПКУ надлежано да одлучује и поступа по иницијативама или предлозима за измену и допуну ПКУ. Празна критика и игнорисање дијалога не треба да су пракса истинских заступника интереса независног правосуђа - већ управо подстицање на дијалог и стручну размену аргумената.

  С поштовањем,
  УДРУЖЕЊЕ СУДИЈA И ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕusudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

© Удружење судија и тужилаца Србије