Саопштења за јавност

 • САОПШТЕЊЕ: ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ ЧЛАНА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА СТАНИСЛАВА ДУКИЋА

  14.10.2019.


  Дана 14.10.2019. године чланови УСТ затражили су изузеће и петог изборног члана Државног већа тужилаца (ДВТ), Станислава Дукића, због његовог саопштења датог у својству члана ДВТ, у којем је изнео низ личних предрасуда о Удружењу судија и тужилаца Србије, не скривајући анимозитет према истом. Упозоравамо надлежне државне органе да је ДВТ талац неколицине изборних чланова ДВТ, који упорно настоје да спроведу огласе за избор заменика јавних тужилаца широм Србије, не обазирући се што ДВТ још увек није донело одлуку о захтевима за изузеће Радована Лазића, Сандре Кулезић, Светлане Ненадић и Горана Илића, игноришући сопствени Пословник о раду.

  УСТ сматра да је Станислав Дукић злоупотребио своју функцију члана ДВТ када је у својој изјави, коју је пренео Тањуг, дана 13.10.2019. године, у одговору на саопштење УСТ, изнео информацију да је донета одлука ДВТ на седници одржаној 3. октобра 2019. године да захтев за изузеће кандидата УСТ ''није подобан за одлучивање, па се једино може сматрати да је овај захтев правно непостојећи'', будући да се ради о информацији са седнице у вези које јавност није званично упозната, односно са седнице чији записник није јавно објављен.

  УСТ напомиње да је на предметној седници ДВТ било присутно девет чланова ДВТ, те да стога није било кворума за доношење било какве одлуке, осим уколико чланови који су присуствовали тој седници нису грубо прекршили Пословник о раду ДВТ, који не дозвољава да чланови у односу на које је захтев за изузеће поднет учествују у доношењу одлуке по захтеву за изузеће који се односи на њих.

  Како је Станислав Дукић у својој изјави изнео низ личних предрасуда према УСТ, истовремено изражавајући наклоности према Удружењу тужилаца Србије, наводећи да нема дискриминације и правног насиља над кандидатима из УСТ, да УСТ као струковно удружење недостатак репрезентативности надокнађује присуством у медијима, да УСТ константно кроз медије дискриминише већински део тужилачке организације и урушава поверење јавности у рад јавног тужилаштва, да је намера УСТ да блокира рад државног органа, уз субјективну оцену да би чланови оба удружења били равноправни тек ако би се на 50 чланова УТС изабрао по 1 члан УСТ, сматрамо да је исти директно прекршио одредбе Пословника о раду ДВТ, те да према кандидатима који су чланови УСТ неће бити непристрасан и да се у вршењу своје функције у конкретном случају није понашао на начин који би код кандидата који су чланови УСТ и широј јавности учврстио поверење у његову непристрасност, напротив.

  УСТ подсећа да је Етички одбор у свом саопштењу од 09.09.2019. године, навео да своје мишљење у вези спорне прославе рођендана Дукића, на коме су се појавила одређена лица повезана са криминалом, достављају на даље поступање дисциплинском тужиоцу који ће у дисциплинском поступку утврдити све чињенице предметног догађаја, али истовремено изражава и забринутост што је поступајући дисциплински тужилац Мирослав Кркелић истовремено и председник Надзорног одбора Удружења тужилаца Србије, што баца сенку на његово даље поступање у поступку утврђивања дисциплинске одговорности функционера удружења, у коме је и сам високи функционер.

  УСТ захтева моментално сазивање седнице ДВТ на којој ће се одлучивати о свим поднетим захтевима за изузеће и донети одлука у складу са постојећом правном регулативом која уређује поступање ДВТ приликом спровођења огласа, при чему захтевамо и да наши чланови, који су подносиоци захтева за изузеће, као заинтересована лица присуствују седници.

  УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕusudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

© Удружење судија и тужилаца Србије