Саопштења за јавност

  • САОПШТЕЊЕ УДРУЖЕЊА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА СРБИЈЕ

    19.09.2019.


    Удружење судија и тужилаца Србије (УСТ) подржава одлуку Владе Србије о повећању зараде у јавном сектору, односно увећање зараде судија и тужилаца, као и запослених у судовима и тужилаштвима у износу од 9 процената. УСТ је континуирано указивало да је материјални положај судија и тужилаца један од најважнијих аспеката остварења уставних гаранција независности и самосталности, те је ова одлука у том смислу позитиван корак усмерен ка остваривању ових гаранција. УСТ примећује и то да је у конкретном случају повећање зарада судија и тужилаца истоветно повећању које је предвиђено и за припаднике безбедносних служби и снага, што раније није био случај, па ову одлуку тумачи и као прихватање ноторне чињенице да судије и тужиоци представљају прву линију одбране у борби против системске корупције и организованог криминала, те да је њихов одговарајући материјални положај, баш као и материјални положај припадника безбедносних служби, важна порука државе и јачање њених капацитета у даљој борби против системске корупције и организованог криминала. УСТ и даље остаје при изнетом ставу да се зараде судија и тужилаца уреде на посебан начин и да буду регулисане у оквиру правосудних закона, уважавајући све посебности посла, степен одговорности и ризика са којим се судије и тужиоци сусрећу, као и при свом захтеву да држава што пре размотри питање увођења бенефицираног радног стажа за судије и тужиоце, на начин на који је то уређено за припаднике безбедносних служби и снага.

    ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА
    Ненад Стефановићusudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

© Удружење судија и тужилаца Србије