ПУБЛИКАЦИЈЕ

Нови број IUSTITIA часописа

Примена валутне клаузе и промењиве каматне стопе у уговору о кредиту - стр. 11-17

Трошкови обраде кредита - приказ проблема - str.17-20

Правни и економски аспекти уговора о кредиту у швајцарским францима - str.27-30Arhiva

usudprek logo
usudprek logo
ussbih logo
ustp logo

Удружење тужилаца и судија Србије © 2018